Sjöstjärneskolan

Sjöstjärneskolan på Resö tar emot elever i årskurserna 1-6. Mycket av undervisningen i skolan och aktiviteterna i fritidsverksamheten sker i och med hjälp av närmiljön på Resö. Vi ser natur, hav, småskalighet och engagerade föräldrar som en tillgång i verksamheten. På förskolan finns barn mellan 2 och 5 år. Totalt deltar ca 35 barn i kooperativets verksamhet.

Länk till skolan: www.sjostjarneskolan.se

Styrelsen

 

Ordförande: Christian Taflin
Vice Ordförande: Linda Taflin
Sekreterare: Jessica Arvidsson

Kassör: Henrik Hübinette
Ledamot:  Lisbeth Alhgren
Ledamot: Tobias Hellqvist 
Ledamot: Milla  Johansson

Suppleant: Johanna Ydner
Suppleant: Kristofer OlssonBilder från skolan. Vid fototillfället är Räddningstjänsten på besök och berättar om säkerhet.