Information från styrelsen

Detaljplanen Resö3:12 m fl

Ett planförslag för området vid fotbollsplanen  har nyligen varit på remiss. Samhällsföreningen, som inte getts möjlighet att medverka i arbetet med förslaget, har skrivit ett yttrande över remissförslaget. Yttrandet pekar bl a på en allför hård exploatering i förslaget. Styrelsens yttrandet i sin helhet återfinns HÄR.

Remissunderlaget från kommunen finns HÄR