Bygga och Bo grupp

Byggabo-gruppen har som mål att finna en lösning på att skapa fler åretruntboenden på Resö och Galtö till rimliga kostnader. För detta ändamål arbetar vi för att påverka kommunen, lokala markägare och byggherrar för nya lösningar.

Bakgrunden är de allt mer stigande hus och markpriserna som gör att färre ungdomar och barnfamiljer har råd att skaffa sig en bostad i skärgården.  De hus som säljs går i huvudsak till fritidsboenden åt mycket köpstarka personer. Fortsätter trenden, vilket är en uppenbar risk då tillgängligheten både norr- och söderifrån har ökat med den nya motorvägen, dröjer det inte länge förrän den bofasta befolkningen åter kommer att minska precis som den gjorde på -50, -60 och -70 talen.

En sådan utveckling gynnar inte bofasta eller de som har fritidshus, och det ligger ej i linje med Samhällsföreningens arbete för att bevara områdets särart och utveckla det efter hållbara intressen.
Som exempel riskerar fritidsboende att komma till ett dött samhälle från tidig höst till sen vår. Dessutom skulle troligtvis affären så småningom komma att slå igen.

Byggabo-gruppen undersöker därför i första hand vilka olika boendeformer som kan bli aktuella, till exempel hyreslägenheter och/eller kooperativa hyresrätter. Den sistnämnda är en ny boendeform som är av speciellt intresse pga att den ger möjlighet att vid köp ställa krav på mantalsskrivning samt att vid försäljning förhindra spekulation.

I andra hand undersöker Byggabo-gruppen vilka möjliga markområden som kan vara lämpliga. Här kan kommunens mark bli aktuell men även privat mark kan komma ifråga. Byggabo-gruppen kommer också att i samråd med kommunen framhålla vikten av att avsätta markområden för olika ändamål såsom boende och grönområden.