Kustkultur kring Kosterhavet

Kustkultur kring kosterhavet - från sextant till Iphone

Samhällsföreningen Resö-Galtö har ett kulturstrategiskt bidrag från VG Regionen. Syftet är att genom samverkan med Kosterhavets Nationalpark och grundskolorna på Resö, Rossö och Tjärnö, arbeta med kunskapsutveckling om områdets marina arv. Målet är att genom trivsamma aktiviteter, stimulera och öka intresset om den rika miljö och kultur som finns utmed kusten i norra Bohuslän. Målgruppen för kunskapsutvecklingen är skolungdom, och genom samarbetet mellan ämneskunniga, marinbiologer, lärare och kulturutövare möjliggörs ett brett kunskapsprogram. Uppdraget sker i linje med handlingsprogrammen inom det kulturpolitiska fältet som har antagits av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Uppdraget pågår 2013-2015 och ligger i linje med Samhällsföreningens aktiva arbete för ett hållbart och öppet samhälle. Huvudaktiviteten är ett årligt kulturevent där målgruppen deltar i ett 2-dagars läger, som startar på Sydkoster och avslutas med övernattning på Resö. Utöver det årliga eventet sker flera lärande dagsaktiviteter för målgruppen i området kring Kosterhavet.

Om Kulturstrategiskt uppdrag
Kulturstrategiska uppdrag är på 3 år. För närvarande löper två perioder: 2011-2013 och 2013-2015. När innevarande uppdrag löper ut, frigörs medel och nya uppdrag utlyses. Uppdragstagare ska exempelvis bidra till ökad tillgänglighet till kulturen och underlätta samverkan mellan kulturutövare. Vidare ska nyskapande kulturer främjas, teknik nyttjas och kulturarvet vårdas. En aspekt är att främja ett levande kulturliv för barn och unga. I sitt arbete förväntas uppdragstagarna arbeta för samverkan på både lokal och regional nivå och även söka samarbeten på nationella och internationella arenor, i de fall där det är möjligt.

Läs om kulturstrategiska uppdrag: Västra Götalandsregionen

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om uppdraget

Kontakt för ansökan och redovisning av uppdraget:
Margareta Andersson, tele 072 – 311 00 42

Kontakt för program, planering och genomförande:
Christin Appelqvist, tele 076 – 622 96 68, Sara Philipson, tele 070 – 952 52 65