Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


Kul besök på Tempo

Den 7 december fick Tempo besök av Axfoodkonsulenten Niklas Johansson. Han hade tagit med sig Carina och Mathias som driver Tempobutiken i Mollösund sedan 2 år. De planerar att bl a byta ut sina frysar och ville veta hur se hur Tempobutiken upplevt sina nya frysar. De ville också se hur ombyggnaden av butiken blivit och prata en del om sortiment och säsongsvariation.

Mollösund längst ut på Orust liknar i mycket Resö med en lång vinter med liten omsättning och en mycket intensiv sommarperiod. Den butiken har 1,5 Mkr större omsättning än Tempo på Resö vilket bl a kommer från en mycket hög köplojalitet i lokalbefolkningen. Besöket varade ca 2 timmar och det gavs tid för erfarenhetsutbyte kring allt från leverantörer, produkter och sommarpersonal. Större delen av tiden deltog Anders och Johan men även Henrik och Erika var på plats när de kom. En inbjudan lämnades från Mollösundsborna att komma och se vad de har gjort på plats vilket också Resöborna lovade att göra.