Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


Lokal utvecklingsplan för Resö och Galtö

 

Lokal utvecklingsplan för Resö o Galtö.

 

      Samhällsföreningen Resö-Galtö och Tanums kommun har kommit överens om att ta fram en lokal utvecklingsplan för Resö-Galtö.

 

      Arbetet bedrivs i en självständig arbetsgrupp med boende från Resö och Galtö och en representant för kommunen

 

      En projektledare är inhyrd av samhällsföreningen efter överenskommelse med kommunen som betalar kostnaderna för projektledaren

 

      Arbetsgruppen består i dag av:

 

         Ann-Catrin Göthlin
Nils-Eric Wassberg
Sture Lind
Marie Svahn

        Kerstin Danielsson Ekberg

        Silje Evertsson

        Sara Philipsson

     Janette Beck kommunen

 

         Helena von Bottmer är projektledare 

 

      Arbetsgruppen har stor frihet att agera självständigt. Gruppen har skapat en egen Facebooksida för kommunikation i frågor som kan vara av intresse för Resö och Galtöbor.

 

      En styrgrupp för arbetet består av Ulf Ericsson  och Moa Leidzén från kommunen och Anders Hedenstedt och Fredrik Lantz från samhällsföreningen.

 

      Arbetet planeras vara klart till sommaren 2020.

 

      Arbetet bedrivs i en öppen demokratisk process där ambitionen är att få så stort engagemang som möjligt från de som bor helt eller delvis på Resö och Galtö

 

      Syftet med projektet är att formulera ett strategiskt dokument för framtiden och för framtida hållbar utveckling, för de båda öarna Resö och Galtö.

 

      Huvudteman är:

 

     Hållbar markanvändning avseende:

                      Bebyggelse

             Tillgänglighet

                      Matproduktion

 

         Mötesplatser och medborgardialog 

 

      Grunden/basen i projektet, som nu formuleras är

 

         Identitet - Vad utmärker Resö och Galtö, vad innebär det att leva här

         Hållbarhet vad är det?  (vad innebär det för framtida utveckling och liv, att vi just måste leva hållbart)

         Levande bygd - vad är det?

         Utveckling - hur ser vi på det.  

 

         En hållbar utveckling är ett grundtema i arbetet och där finns plats för olika uppfattningar om vad som är hållbart för Resö och Galtö. Det är viktigt att många engagerar sig i frågan. Facebooksidan(Hållbar utveckling på Resö Galtö) är tänkt att vara ett sätt att göra det möjligt och dessutom ordnas ett antal träffar och vandringar på öarna.