Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


Utvecklingsplan för Resö och Galtö,projektledare utsedd

 

Projektledare för arbetet med vår lokala utvecklingsplan blir Helena von Bothmer.

 

 

 

Tanums kommun och Samhällsföreningen har beslutat  att ta fram en utvecklingsplan för Resö och Galtö. En arbetsgrupp om 8 personer har påbörjat detta arbete.

 

En processledare ska leda arbetet tillsammans med arbetsgruppen. En styrgrupp kommer att fungera som bollplank och ha synpunkter på arbetet och hur det framskrider. En dialog med medborgare kommer att ske via inbjudan till mindre möten utifrån temafrågor av olika slag.

 

En öppen facebooksida finns med temafrågor där intresserade för en positiv och hållbar utveckling av öarna erbjuds möjligheter att lämna synpunkter till arbetet.

 

Arbetsgruppen har hittills haft tre möten och ringat in frågor att arbeta vidare med som; hållbar markanvändning och tillgänglighetsfrågor.

Nu har ett avtal skrivits med Helena von Bothmer från Kosters trädgårdar som projektledare.

 

                 

 

  Vi hoppas på många medborgares intresse och delaktighet gällande

 

  hållbar utveckling av våra två öar!