Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


1

Midsommar på Johans gård

Midsommarfirande på Johans gård kl 14-15,30!
Sedvanligt Midsommarfirande med dans och sång. Försäljning av kaffe & kaka samt räklotteri.
Vi klär midsommarstång och pyntar Johans stuga onsdagen 22 juni kl 18, medtag gärna blommor.

1

Gästhamnen sköts av samhällsföreningen

Samhällsföreningen och Tanums Hamnar AB har tecknat ett långsiktigt Tjänstekoncessionskontrakt för gästhamnsverksamheten i Resö Hamn. Föreningen får gästhamnsavgifterna men ansvarar för alla kostnader i gästhamnen och betalar en årlig fast avgift till hamnbolaget. En upprustning av servicedelen har redan påbörjats.

1

Årsmöte 2016-04-28

Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening
Inbjuder medlemmar och intresserade till
FÖRENINGSSTÄMMA
Torsdagen den 28 april 2016 klockan 18.00 i Hamnmagasinet
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av protokollförare
4. Upprop och fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
7. Presentation av årsberättelse
8. Presentation av revisionsberättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning jämte sammankallande
17. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
18. Motioner
19. Information från styrelsen
20. Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till behandling
21. Stämman avslutas
Efter stämman:
Kaffe och information om aktuella frågor.
Välkomna!
Styrelsen

1

Lyckad PåskPUB

PåskPUB:en som Tobias och Caroline arrangerade blev en succé. Med Christin och Torbjörn i bar och servering  och mat från  Toro i Strömstad (lagad på plats i Magasinet) blev nästan 70 gäster mycket nöjda. Senare på kvällen fylldes lokalerna på med mestadels yngre PUB-besökare som också var nöjda.

1

Corkei butiken öppen i Påsk

Corkei kommer att ha öppet i butiken i Resö hamn under påsken!
Skärtorsdag 24 mars 12.00 - 16.00
Långfredag 25 mars 12.00 -16.00
Påskafton 26 mars 12.00 - 16.00
Påskdagen 27 mars 12.00 - 15.00
Annandag påsk 28 mars 12.00 - 15.00

1

Havsörn på isen

Isen ligger redan till Vadholmen utanför Resö. I dag den 22 januari satt den här havsörnen på isen och kalasade på en mås som den slagit. De hungriga små kusinerna är kråkor. Allt sker precis på gränsen till Kosterhavets Nationalpark.
1

Påskpromenad 2015

Vinnare blev!

Ulf Bertilsson, Galtö med 14 rätt

Sigrid Larsson, Katrineholm med 15 rätt och Hedvig Uddéus, Götene med 15 rätt.

Utslagsfrågan, burken innehöll 229 pastabitar.

Grattis!!

Frågor och rätta svaren för vuxenfrågorna och barnfrågorna.

1
1

Bröllopsmässa

Resö Hamnmagasin deltar som utställare i en bröllopsmässa i Charlottenlund i Grebbestad. Mer information finns på sidan Bröllop i Bohuslän

 

 

1

Fiskets dag 2014

Fiskets dag på Resö 2014 blev en lyckad tillställning. För de minsta fanns ett klappaquarium med intressant information om livet i havet. Skolan ordnade även krabbmete i Bödebon.

Läs mer: Fiskets dag 2014