Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


1

Utvecklingsplan för Resö och Galtö,projektledare utsedd

 

Projektledare för arbetet med vår lokala utvecklingsplan blir Helena von Bothmer.

 

 

 

Tanums kommun och Samhällsföreningen har beslutat  att ta fram en utvecklingsplan för Resö och Galtö. En arbetsgrupp om 8 personer har påbörjat detta arbete.

 

En processledare ska leda arbetet tillsammans med arbetsgruppen. En styrgrupp kommer att fungera som bollplank och ha synpunkter på arbetet och hur det framskrider. En dialog med medborgare kommer att ske via inbjudan till mindre möten utifrån temafrågor av olika slag.

 

En öppen facebooksida finns med temafrågor där intresserade för en positiv och hållbar utveckling av öarna erbjuds möjligheter att lämna synpunkter till arbetet.

 

Arbetsgruppen har hittills haft tre möten och ringat in frågor att arbeta vidare med som; hållbar markanvändning och tillgänglighetsfrågor.

Nu har ett avtal skrivits med Helena von Bothmer från Kosters trädgårdar som projektledare.

 

                 

 

  Vi hoppas på många medborgares intresse och delaktighet gällande

 

  hållbar utveckling av våra två öar!

 

1

Projektledare för framtagande av Utvecklingsplan för Resö och Galtö sökes

 

Tanums kommun och Resö/Galtös samhällsförening söker projektledare för framtagande av Utvecklingsplan för Resö och Galtö.

 

En arbetsgrupp arbetar redan med olika fokusområden och väntar nu på att en projektledare ska ansluta sig till arbetet. Till projektet finns även kopplat en styrgrupp.

 

 

 

Som projektledare kommer du att kalla till möten och leda dessa, att ansvara för dokumentation samt att bistå utifrån kompetens som kan vara användbar i arbetet. Du ska även tillsammans med arbetsgruppen rapportera till styrgrupp.

 

 

 

Projektid: 2019 02 01-2020 05 30

 

Tjänstens omfattning: 30-40%

 

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Du har kompetens att leda projekt, gärna gällande mark och planfrågor samt hållbarhetsfrågor.

 

Du är omvärldsorienterad.

 

Du är social och en god lagspelare.

 

Du är en god ledare .

 

Du är en god kommunikatör och ser till att alla får komma till tals.

 

 

 

Uppgifter om tjänsten kan lämnas av Ann-Catrin Göthlin 0707167725 eller 0525-25073

 

eller av Anders Hedenstedt 0705685454.

 

 

 

Du är välkommen med din ansökan i form av ett CV med personligt brev och löneanspråk senast 2019-01-25 till:

 

Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening

 

Hamnholmen 1

 

45797 Resö

 

 

 

eller per e-post till:

 

 

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

1

Hamnmagasinet stängt för renovering

Vi har renoverat golven och ska nu montera ljuddämpande innertak i matsalen. Vandrarhemmet berörs inte av arbetet.

1

Nyår på Resö

Måndagen den 31 december kl 22.00 öppnar Yvonne Sixtensson ochAnnika Svahn, dörrarna till Hamnmagasinet. Dit är alla välkomna att mingla o mysa, dansa och inte minst skåla och fira det nya året under ett fint fyrverkeri kl. 00.00. Du tar med dig din egen dricka att skåla med. Samhällsföreningen står för lokal, musik och fyrverkeriet.

1

Västerhavsveckan på Resö den 11 augusti

Västerhavsveckan i Resö hamn lördagen den 11 augusti kl 11-16. Havsverksatd, bioblitz,utställning, havsquiz och öppen fiskebåt.

 

1

Lyckad Resödag 2018

Resödagen 2018 blev en lyckad tillställning med mycket folk och bra väder.

1

Inget söndagscafé tills vidare

Vårt söndagscafé kommer tills vidare inte att vara öppet.

1

Lyckad midsommar på Johans gård

Tack vare ett antal entusiaster som ni ser arbeta vid kaffebordet fick vi ett midsommarfirande även i år 2018. Som framgår av bilderna kom ett mycket stort antal glada besökare som dansade runt den fina stången och köpte lotter och kaffe med fikabröd.

.

1

GDPR-policy

Samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening, GDPR-policy


Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.
Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, gäster som hyr föreningens lokaler, säsongsanställda m fl omfattas av våra register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.
Mot bakgrund av ovanstående vill samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening härmed lämna följande information:
 Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom föreningsmedlem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna förse dig med information om föreningens verksamhet, kallelser till stämma o dyl.
 Vi har fått dina uppgifter från de uppgifter som lämnades vid inträdet i föreningen, samt vid förfrågan om komplettering av e-postadresser. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas i en excelfil.
 De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller använda dem i någon form av marknadsföringssyfte eller reklam. Föreningen tillämpar strikt sekretess vad gäller samtliga personregister.
 Personuppgiftsansvarig är ordförande Anders Hedenstedt. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post, se hemsida. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 De personuppgifter vi registrerar för medlemmar är: Namn, adress, e-postadress, inbetald insats och ev återbetald del av insats. Personuppgifter raderas vid utträde.
 De personuppgifter vi registrerar för de som tillfälligt hyr lokaler är: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inbetalda avgifter och korrespondens angående önskemål i samband med uthyrningen. Personuppgifterna för årets hyresverksamhet raderas vid kalenderårets slut.
 För säsongsanställda registreras namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, tidpunkter för anställning, kontouppgifter och utbetalda löner. Personuppgifterna för säsongsanställd personal raderas då anställningsförhållandena upphört.
 Registren förvaras digitalt i styrelsens persondatorer samt i molntjänster via DropBox, FortKnox och Hogia -KGH digital.

Samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening 2018-05-24