Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


1

Aktiv karta till lokal utvecklingsplan

I arbetet med den lokala utvecklingsplanen finns en aktiv karta där du kan lämna synpunkter. Länken dit är 

https://tanum.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b340d0cd88ab4e45bb7eafc54ea36064 

(den finns även under bilderna i artikel om Lokala utvecklingsplanen nedan)

1

Bygglov beviljat för Kosterhavsentrén

Tanums kommun har nu beviljat bygglov för Kosterhavsentrén . Om bygglovet inte överklagas under mars träder det i kraft. Sedan återstår förhandlingar om marköverlåtelse, framtagande av underlag, mm. Om inget oförutsett inträffar bör bygget kunna komma igång i höst.

 

I ett beslut från länsstyrelsen har tillstånd givits för renovering av bryggan, men mellan 1 maj och 30 september får inga arbeten i vattnet utföras.

1

Inget söndagscafé tills vidare

På grund av Coronaviruset har vi tills vidare inget söndagscafé. En stor del av våra besökare berörs av det norska gränsbeslutet och vår personal vill känna sig trygga. Vi återkommer när vi förhoppningsvis kan öppna caféet igen.

1

Fortsatt stenläggning vid Magasinet

Förra årets stenläggning kompletteras nu med delen mot bryggorna. Betongslasken bilas bort och stenar läggs på samma sätt som förra årets stenläggning. Magnus och Sanna gör även denna del.

Läs mer: Fortsatt stenläggning vid Magasinet